دکتر سیما ندافی
چسب زدن بینی

چسب زدن بینی

بعد از رینوپلاستی، بینی برای مدتی با گچ پانسمان می شود. بعد از باز شدن گچ، همچنان نیاز است به

ادامه مطلب

دکتر سیما ندافی