جراحی بینی بسته

رویکرد منحصر به فرد جراحی بینی با تکنیک بسته در مقایسه با جراحی بینی باز

رویکرد منحصر به فرد جراحی بینی با تکنیک بسته در مقایسه با جراحی بینی باز

یکی از نکاتی که در بسیاری از عمل های جراحی بینی ، شاید کمتر به آن توجه شود ، کنترل ویژگی های قسمت های مختلف بینی و خلق یک ظاهر طبیعی در این اندام است. یک نتیجه ی طبیعی ظریف ، قطعا هدف و خواسته بیمار را برآورده می کند. یکی از ویژگی های انجام خوب روند جراحی بینی این است ، که افراد تشخیص دهند ، که تغییر خوشایندی در ظاهر بیمار رخ داده است ؛ اما نتوانند به راحتی آن را پیدا کنند.

نظرات بسته شده است.